Tag Archive: บุคลากร

ก.ย. 14 2017

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2560 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อจัดจ้างเป็นพนักง …

Continue reading »

ส.ค. 18 2015

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้บุคลากรทางการศึกษา”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้ …

Continue reading »

ก.พ. 06 2015

การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

  >> ข้อเสนอแนะในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิช …

Continue reading »

ธ.ค. 09 2014

แบบฟอร์มการประเมินทดลองงาน และต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มการประเมินทดลองงาน และต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิ …

Continue reading »

ต.ค. 09 2014

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 25 หลักสูตร

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 25 หลักสูตร จัด …

Continue reading »

ส.ค. 20 2014

เชิญเข้าร่วมอบรม เทคนิคการเขียนตำราและหนังสือ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเ …

Continue reading »

ก.ค. 10 2014

การทำแบบสอบถามออนไลน์ (e-Questionnaire)

ขอเชิญหน่วยงานส่งบุคลากร เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การ …

Continue reading »

มิ.ย. 06 2014

โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ (ภาษาเขมร)

โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ (ภาษาเขมร) จำนวน 3 โครงการ & …

Continue reading »

มี.ค. 13 2014

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม จำนวน 20 หลักสูตร

ขอเชิญร่วมบุคลากร เข้ารับการอบรม จำนวน 20 หลักสูตร รายล …

Continue reading »

ม.ค. 29 2014

ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ

ขอความอนุเคราะห์ จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และโปรดเผย …

Continue reading »