ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 ( 1 ต.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561)

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 1
( 1 ต.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561)

>> ดาวโหลดเอกสารได้ ที่นี่
(แก้ไขเอกสาร ลำดับที่ 4-6 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 61)

>> วิธี Download (ดาวโหลด) ไฟล์เอกสาร