ม.ค. 11

ประกาศสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรมรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560

ประกาศสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 1/2560

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<