ธ.ค. 26

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) ครั้งที่ 6/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ครั้งที่ 6/2560

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<