ธ.ค. 25

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 (สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ฯ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560

สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม

>> รายละเอียด <<