ก.ย. 01

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถ

เฉพาะสำหรับตำแหน่งและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสม

กับตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

>>  รายละเอียดเพิ่มเติม  <<