9 กุมภาพันธ์ 2018 archive

ก.พ. 09

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไ …

Continue reading

ก.พ. 09

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 ( 1 ต.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561)

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 ( …

Continue reading

ก.พ. 09

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (รอบที่ 1) (1 ต.ค. 2560 ถึง 31 มี.ค. 2561)

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ (รอบที่ 1) (1 ต …

Continue reading