กุมภาพันธ์ 2018 archive

ก.พ. 28

แบบฟอร์มการขอรับจัดสรรอัตรา สายวิชาการและสายสนับสนุน

แบบฟอร์มการขอรับจัดสรรอัตรา สายวิชาการและสายสนับสนุน &g …

Continue reading

ก.พ. 27

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (ครั้งที่ ๑) พนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสาม …

Continue reading

ก.พ. 13

ประเมินการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ของลูกจ้างประจำ (รอบ เม.ย. 61)

ประเมินการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ของลูกจ้างประจำ (รอบ เม.ย. …

Continue reading

ก.พ. 13

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงาน …

Continue reading

ก.พ. 09

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไ …

Continue reading

ก.พ. 09

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 ( 1 ต.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561)

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 ( …

Continue reading

ก.พ. 09

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (รอบที่ 1) (1 ต.ค. 2560 ถึง 31 มี.ค. 2561)

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ (รอบที่ 1) (1 ต …

Continue reading

ก.พ. 08

ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561

จดหมายข่าว กองบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราค …

Continue reading

ก.พ. 08

การประเมินของข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการ เริ่มใช้ 1 ต.ค. 60

การประเมินของข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการ เริ่มใช้ 1 ต.ค. 6 …

Continue reading

ก.พ. 08

ขยายเวลาสำรวจสาขาวิชาเพื่อจัดทำประกาศการให้ทุนช้างเผือก และทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก ในปี งบประมาณ 2561

ขยายเวลาสำรวจสาขาวิชาเพื่อจัดทำประกาศการให้ทุนช้างเผือก …

Continue reading