มกราคม 2018 archive

ม.ค. 30

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานมหาลัย ครั้งที่ 1/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน …

Continue reading

ม.ค. 29

รายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้ารา …

Continue reading

ม.ค. 24

อนุมัติรายชื่อเพิ่มเติม โครงการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น (วันที่ 5-6 ก.พ. 2561)

อนุมัติรายชื่อเพิ่มเติมโครงการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหน …

Continue reading

ม.ค. 23

เอกสารการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

เอกสารการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ …

Continue reading

ม.ค. 19

ขออนุมัติรายชื่อเพิ่มเติมโครงการ การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1

ขออนุมัติรายชื่อเพิ่มเติมโครงการ การวิเคราะห์ค่างาน เพื …

Continue reading

ม.ค. 16

แบบฟอร์มการจัดบุคลากร ลงสังกัดงานตามโครงสร้างใหม่ของหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย)

แบบฟอร์มการจัดบุคลากร ลงสังกัดงาน ตามโครงสร้างใหม่ของหน …

Continue reading

ม.ค. 12

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย …

Continue reading

ม.ค. 11

ประกาศสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรมรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560

ประกาศสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม รายชื่อผู้ผ …

Continue reading

ม.ค. 10

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย …

Continue reading

ม.ค. 10

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 6/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนัก …

Continue reading