ธันวาคม 2017 archive

ธ.ค. 26

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) ครั้งที่ 6/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็น …

Continue reading

ธ.ค. 26

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนช้างเผือก เพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับทุนช้างเผือก …

Continue reading

ธ.ค. 25

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 (สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ฯ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เข้าเป็นพนักง …

Continue reading

ธ.ค. 21

การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563-2566 (ครั้งที่ 1)

แจ้งบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนควา …

Continue reading

ธ.ค. 21

อนุมัติโครงการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น (วันที่ 6-7 ก.พ. 2561)

อนุมัติโครงการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่ …

Continue reading

ธ.ค. 21

ประเด็นคำถาม ของบุคลากรกองบริหารงานบุคคล

ประเด็นคำถาม ของบุคลากรกองบริหารงานบุคคล >> Downl …

Continue reading

ธ.ค. 21

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถฯ และมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 4/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถฯ และมีสิ …

Continue reading

ธ.ค. 19

สำรวจสาขาวิชาเพื่อจัดทำประกาศรับสมัคร (ทุนช้างเผือก และทุนบุคคลภายนอก) ประจำปี 2561

สำรวจสาขาวิชาเพื่อจัดทำประกาศรับสมัคร (ทุนช้างเผือก และ …

Continue reading

ธ.ค. 15

โครงการ การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (15-16 ม.ค. 2561)

โครงการ การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงข …

Continue reading

ธ.ค. 13

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน …

Continue reading