ตุลาคม 2017 archive

ต.ค. 25

การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งหรือระดับที่ดำรงอยู่

การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับเงินเดือน …

Continue reading

ต.ค. 17

แบบฟอร์ม โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการจัดทำผลงาน เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

แบบฟอร์มโครงการพัฒนาศักยภาพและ เพิ่มพูนความรู้ของบุคลาก …

Continue reading

ต.ค. 17

แบบฟอร์มแผนพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการรายบุคคล

แบบฟอร์มแผนพัฒนา ตำแหน่งทางวิชาการรายบุคคล >> Dow …

Continue reading

ต.ค. 12

โครงการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการจัดทำผลงาน เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร เรื่อง …

Continue reading

ต.ค. 11

ประกาศการสรรหาหัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติและศิลปหัตถกรรม

ประกาศการสรรหาหัวหน้า ภาควิชาศิลปะประจำชาติและศิลปหัตถก …

Continue reading

ต.ค. 11

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประสงค …

Continue reading

ต.ค. 05

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานมหาว …

Continue reading