กันยายน 2017 archive

ก.ย. 28

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการจัดทำผลงาน เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

โครงการพัฒนาศักยภาพและ เพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายสนับ …

Continue reading

ก.ย. 14

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 4/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ต …

Continue reading

ก.ย. 14

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2560 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อจัดจ้างเป็นพนักง …

Continue reading

ก.ย. 12

เอกสารเกี่ยวกับ การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

เอกสารเกี่ยวกับ การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ >> …

Continue reading

ก.ย. 11

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี …

Continue reading

ก.ย. 06

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ในรอบประเมิน 1 ต.ค. 2560

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบั …

Continue reading

ก.ย. 04

แบบสำรวจคุณลักษณะงานและหลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรม / สัมมนาของบุคลากรรายบุคคล (ตาราง Training)

ตาราง Training  แบบสำรวจคุณลักษณะงานและหลักสูตรที่ผ่านก …

Continue reading

ก.ย. 01

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะสำห …

Continue reading