สิงหาคม 2017 archive

ส.ค. 31

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา >> ทุนช้างเผือก …

Continue reading

ส.ค. 28

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่๔/๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน …

Continue reading

ส.ค. 18

ประกาศกำหนดวันทำงาน หลักเกณฑ์การลา การจ่ายค่าจ้างระหว่างลา และประกาศหลักเกณฑ์การลาออก ของพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศ หลักเกณฑ์  – ประกาศกำหนดวันทำงาน หลักเกณฑ์ …

Continue reading

ส.ค. 16

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้าง เป็น …

Continue reading

ส.ค. 09

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ครั้งที่ 4/2560

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานมหาวิทยาลั …

Continue reading

ส.ค. 07

ประเมินการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ของลูกจ้างประจำ (รอบ ต.ค. 60)

ประเมินการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ของลูกจ้างประจำ (รอบ ต.ค. 6 …

Continue reading

ส.ค. 07

การบังคับใช้ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

การบังคับใช้ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางว …

Continue reading

ส.ค. 04

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแห …

Continue reading

ส.ค. 02

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 25 …

Continue reading