12 กรกฎาคม 2017 archive

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ รอบที่ 2 ( 1 เม.ย. 2560 – 30 ก.ย. 2560)

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ รอบที่ 2 ( 1 เม …

Continue reading

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 ( 1 เม.ย. 60 – 30 ก.ย. 2560)

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 ( …

Continue reading