มิถุนายน 2017 archive

มิ.ย. 30

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  ครั้งที่ 3/2560

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนัก …

Continue reading

มิ.ย. 26

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใ …

Continue reading

มิ.ย. 26

โครงการธรรมภิบาลสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2

โครงการธรรมภิบาลสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2 วันที่ 29-30 …

Continue reading

มิ.ย. 20

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อจัดจ้างเป็นพนักง …

Continue reading

มิ.ย. 13

อนุมัติโครงการธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหาร

อนุมัติโครงการธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหาร >> รายละ …

Continue reading

มิ.ย. 09

เอกสารเผยแพร่ ธรรมาภิบาล โรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลชลบุรี โดย นายแพทย์เกศดา จันทร์สว่าง

เอกสารเผยแพร่ ธรรมาภิบาล โรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลชลบุ …

Continue reading

มิ.ย. 06

การประเมินผลงานทางวิชาการ

การประเมินผลงานทางวิชาการ >>  แบบฟอร์ม  <<

มิ.ย. 05

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 2/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิท …

Continue reading