Category: หนังสือเวียน กบบ.

มิ.ย. 23

ม.ราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยา …

Continue reading

มิ.ย. 17

ขอความร่วมมือหารือเกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบ

ขอความร่วมมือหารือเกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบ >> รา …

Continue reading

ก.ย. 17

เปรียบเทียบความแตกต่างการปรับเงินเดือนข้าราชการ

รายงานผลการขอเข้าพบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการปร …

Continue reading