Category Archive: หนังสือเวียน กบบ.

มิ.ย. 23 2016

ม.ราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยา …

Continue reading »

มิ.ย. 17 2016

ขอความร่วมมือหารือเกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบ

ขอความร่วมมือหารือเกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบ >> รา …

Continue reading »

ก.ย. 17 2014

เปรียบเทียบความแตกต่างการปรับเงินเดือนข้าราชการ

รายงานผลการขอเข้าพบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการปร …

Continue reading »