Category: ประกาศและวิธีการแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา

ประกาศรายชื่่ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการสรรหาหัวหน้าภาควิชา

ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการสรรหา หัวหน้ …

Continue reading

ประกาศการสรรหาหัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติและศิลปหัตถกรรม

ประกาศการสรรหาหัวหน้า ภาควิชาศิลปะประจำชาติและศิลปหัตถก …

Continue reading

การแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา

การแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา >> ประกาศฯ เรื่องการแต …

Continue reading