Category Archive: งานพัฒนาบุคคล

ก.ค. 21 2017

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา สำหรับบุคคลภายนอก (ทุนศึกษาต่อภายในประเทศ) ประจำปี 2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อรับทุนการศึกษา สำหรับบ …

Continue reading »

ก.ค. 11 2017

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนช้างเผือก ประจำปี 2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนช้างเผือก ประจำปี …

Continue reading »

มิ.ย. 26 2017

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใ …

Continue reading »

มิ.ย. 26 2017

โครงการธรรมภิบาลสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2

โครงการธรรมภิบาลสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2 วันที่ 29-30 …

Continue reading »

มิ.ย. 13 2017

อนุมัติโครงการธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหาร

อนุมัติโครงการธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหาร >> รายละ …

Continue reading »

มิ.ย. 09 2017

เอกสารเผยแพร่ ธรรมาภิบาล โรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลชลบุรี โดย นายแพทย์เกศดา จันทร์สว่าง

เอกสารเผยแพร่ ธรรมาภิบาล โรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลชลบุ …

Continue reading »

พ.ค. 25 2017

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ

โครงการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้ ของบุคลากรสายวิช …

Continue reading »

มี.ค. 17 2017

โครงการ เข้าค่ายจัดทำผลงาน เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ ของบุคลากรสายวิชา …

Continue reading »

ก.พ. 10 2017

โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่อง หลักการเขียนวาระการประชุม รายงานการประชุม และมติที่ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่อง หลักการเขียนวาระการประชุม ราย …

Continue reading »

ก.พ. 10 2017

เวียนแจ้งโครงการ จำนวน 2 โครงการ (โครงการวิธีไทยกับการใช้เวลาว่าง และปฏิทินโครงการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

เวียนแจ้งโครงการ จำนวน 2 โครงการ (โครงการวิธีไทยกับการใ …

Continue reading »

Older posts «