Category: รับสมัครงาน สายสนับสนุน

ก.พ. 09

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไ …

Continue reading

ก.พ. 07

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา (กองคลัง)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงงานที่ กองคลัง ตำ …

Continue reading

ม.ค. 11

ประกาศสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรมรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560

ประกาศสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม รายชื่อผู้ผ …

Continue reading

ม.ค. 03

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อจัดจ้างเป็นพนักง …

Continue reading

ธ.ค. 25

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 (สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ฯ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เข้าเป็นพนักง …

Continue reading

ธ.ค. 21

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถฯ และมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 4/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถฯ และมีสิ …

Continue reading

ธ.ค. 06

ประกาศสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ประกาศสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม เรื่อง รับส …

Continue reading

ธ.ค. 06

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็น …

Continue reading

พ.ย. 17

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานมหาว …

Continue reading

ต.ค. 11

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประสงค …

Continue reading