Category Archive: รับสมัครงาน สายสนับสนุน

ก.ย. 14 2017

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2560 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อจัดจ้างเป็นพนักง …

Continue reading »

ก.ย. 01 2017

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะสำห …

Continue reading »

ส.ค. 16 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้าง เป็น …

Continue reading »

ก.ค. 27 2017

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2560

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 3 …

Continue reading »

มิ.ย. 20 2017

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อจัดจ้างเป็นพนักง …

Continue reading »

มิ.ย. 05 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 2/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิท …

Continue reading »

พ.ค. 24 2017

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน …

Continue reading »

พ.ค. 18 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้าง เป็ …

Continue reading »

พ.ค. 13 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การประเมินความรู้ความสา …

Continue reading »

พ.ค. 11 2017

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ขยายเวลา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองคลัง) ขยายเ …

Continue reading »

Older posts «