Category Archive: รับสมัครงาน สายสนับสนุน

มิ.ย. 20 2017

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อจัดจ้างเป็นพนักง …

Continue reading »

มิ.ย. 05 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 2/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิท …

Continue reading »

พ.ค. 24 2017

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน …

Continue reading »

พ.ค. 18 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้าง เป็ …

Continue reading »

พ.ค. 13 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การประเมินความรู้ความสา …

Continue reading »

พ.ค. 11 2017

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ขยายเวลา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองคลัง) ขยายเ …

Continue reading »

เม.ย. 27 2017

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขัน เพื่อจัดจ้างเป็นพนักง …

Continue reading »

เม.ย. 21 2017

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ ครั้ …

Continue reading »

เม.ย. 20 2017

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองคลัง) เปิดร …

Continue reading »

มี.ค. 01 2017

รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักง …

Continue reading »

Older posts «