Category: รับสมัครงาน สายวิชาการ

พ.ย. 23

แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจั …

Continue reading »

พ.ย. 17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้าง …

Continue reading »

ต.ค. 05

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานมหาว …

Continue reading »

ก.ย. 14

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 4/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ต …

Continue reading »

ส.ค. 28

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่๔/๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน …

Continue reading »

ส.ค. 09

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ครั้งที่ 4/2560

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานมหาวิทยาลั …

Continue reading »

ส.ค. 04

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแห …

Continue reading »

ก.ค. 20

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานมหาลัย (สายวิชาการ) ครั้งที่ 3/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบพนักงานมหาลัย (สายวิชาการ) ค …

Continue reading »

มิ.ย. 30

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  ครั้งที่ 3/2560

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนัก …

Continue reading »

พ.ค. 30

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดรับสมัครพนักงาน (สายวิชาการ) จำนวน 4 อัตรา

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดรับสมัครพนักงานสายวิชาการ จำ …

Continue reading »