Category: ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงาน …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้่งที่ ๒/๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  และกำหนดวัน …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนัก …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการ ครั้งที่ …

Continue reading

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2561

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นพนัก …

Continue reading

ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงานในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ตำแหน่ง นักวิจัย จำ …

Continue reading

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ครั้งที่ 3/2561

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตำแหน่งอา …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ แ …

Continue reading