Category Archive: งานสรรหาจัดจ้างและแต่งตั้ง

ก.ค. 20 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานมหาลัย (สายวิชาการ) ครั้งที่ 3/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบพนักงานมหาลัย (สายวิชาการ) ค …

Continue reading »

ก.ค. 07 2017

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ >> ชุดที่ 10 หลักเ …

Continue reading »

มิ.ย. 30 2017

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  ครั้งที่ 3/2560

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนัก …

Continue reading »

มิ.ย. 20 2017

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อจัดจ้างเป็นพนักง …

Continue reading »

มิ.ย. 06 2017

การประเมินผลงานทางวิชาการ

การประเมินผลงานทางวิชาการ >>  แบบฟอร์ม  <<

มิ.ย. 05 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 2/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิท …

Continue reading »

พ.ค. 30 2017

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดรับสมัครพนักงาน (สายวิชาการ) จำนวน 4 อัตรา

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดรับสมัครพนักงานสายวิชาการ จำ …

Continue reading »

พ.ค. 24 2017

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อ จัดจ้างเป็นพนัก …

Continue reading »

พ.ค. 24 2017

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน …

Continue reading »

พ.ค. 18 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้าง เป็ …

Continue reading »

Older posts «