Category: งานสรรหาจัดจ้างและแต่งตั้ง

พ.ย. 23

แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจั …

Continue reading »

พ.ย. 23

ประกาศรายชื่่ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการสรรหาหัวหน้าภาควิชา

ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการสรรหา หัวหน้ …

Continue reading »

พ.ย. 17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้าง …

Continue reading »

พ.ย. 17

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานมหาว …

Continue reading »

พ.ย. 15

คำสั่งมอบอำนาจ จากอธิการบดี

คำสั่งมอบอำนาจ จากอธิการบดี >> Download เอกสาร &l …

Continue reading »

พ.ย. 01

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ปี 2560

ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใ …

Continue reading »

ต.ค. 17

แบบฟอร์มแผนพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการรายบุคคล

แบบฟอร์มแผนพัฒนา ตำแหน่งทางวิชาการรายบุคคล >> Dow …

Continue reading »

ต.ค. 11

ประกาศการสรรหาหัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติและศิลปหัตถกรรม

ประกาศการสรรหาหัวหน้า ภาควิชาศิลปะประจำชาติและศิลปหัตถก …

Continue reading »

ต.ค. 11

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประสงค …

Continue reading »

ต.ค. 05

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานมหาว …

Continue reading »