Category: งานสรรหาจัดจ้างและแต่งตั้ง

ก.พ. 13

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงาน …

Continue reading

ก.พ. 09

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไ …

Continue reading

ก.พ. 07

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา (กองคลัง)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงงานที่ กองคลัง ตำ …

Continue reading

ม.ค. 30

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานมหาลัย ครั้งที่ 1/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน …

Continue reading

ม.ค. 29

รายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้ารา …

Continue reading

ม.ค. 23

เอกสารการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

เอกสารการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ …

Continue reading

ม.ค. 12

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย …

Continue reading

ม.ค. 11

ประกาศสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรมรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560

ประกาศสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม รายชื่อผู้ผ …

Continue reading

ม.ค. 10

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย …

Continue reading

ม.ค. 10

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 6/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนัก …

Continue reading