Category Archive: พนักงานราชการ

ก.ค. 12 2017

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ รอบที่ 2 ( 1 เม.ย. 2560 – 30 ก.ย. 2560)

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ รอบที่ 1 ( 1 เม …

Continue reading »

มี.ค. 22 2017

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบที่ 1 ( 1 ต.ค. 59 – 31 มี.ค. 2560)

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ รอบที่ 1 ( 1 ต. …

Continue reading »

ก.ย. 01 2016

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ เพื่อเลื่อนค่าตอบแทน ปีงบประมาณ 2559 รอบ 2

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ เพื่อเลื่อนค …

Continue reading »

เม.ย. 25 2016

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ รอบ 1 ปีงบประมาณ2559

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ รอบ 1 ปีงบปร …

Continue reading »