ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

>> ประกาศรายชื่อ <<

>>  แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ <<

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
และข้าราชการ

>> Download ประกาศ <<

อนุมัติรายชื่อเพิ่มเติมผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้บุคลากรสายสนับสนุน

อนุมัติรายชื่อเพิ่มเติม ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ

และเพิ่มพูนความรู้บุคลากรสายสนับสนุน

เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและการจัดทำผลงานเพื่อ

เสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงชึ้น (เพิ่มเติม)

ในวันที่ 17-19 ม.ค. 2559 

ณ โรงแรมซิลเวอร์ วู้ด รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 1/2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้าง

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 

ครั้งที่ 1/2560 

>>  รายละเอียดการสมัคร  <<

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

.

 


rmutr_training2

ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศผล

        >>  รับสมัครงานสายวิชาการ (อาจารย์)

      >>  รับสมัครงานสายสนับสนุน (พนักงาน/บุคลากร)

       >>  รับสมัครคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับบริหาร

 

 


 

rmutr_saminaโครงการ/อบรม/สัมนา ต่างๆ

         >>  รายการโครงการ/อบรม/สัมนา

         >>   ตาราง Training

 

 

 

 


rmutr_money1

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ในรอบประเมิน ๑ ต.ค. ๒๕๕๙ icon_new คลิกที่นี่ !!


การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับใหม่)
เพื่อเลื่อนค่าจ้างในปีงบประมาณ 2559
( ณ 1 ต.ค. 2559)
icon_new คลิกที่นี่ !!

.

.


rmutr_Study          ทุนการศึกษา

          – ทุนช้างเผือก

          – ทุนบุคคลภายนอก

                สำรวจสาขาวิชาที่ประสงค์
               จะให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศ
                การให้ทุนช้างเผือก/ทุนบุคคลภายนอก
                 
 คลิกที่นี่

 

 


Ethics

.

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

>> คลิกที่นี่ <<

.

 

 

 

 

 


rmutr_jobindex แบบประเมินคณบดีและผู้อำนวยการ
และหลักเกณฑ์ วิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน

เอกสารเพื่อ Download