ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้

ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบ

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2560

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่อง หลักการเขียนวาระการประชุม รายงานการประชุม และมติที่ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่อง
หลักการเขียนวาระการประชุม รายงานการประชุม
และมติที่ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

>> เอกสารเพิ่มเติม <<

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้

เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เรื่อง ของการเขียวโครงร่าง หนังสือ ตำราและงานวิจัย

ช่วงที่ 1 ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 และ
ช่วงที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน 2560

ผู้สนใจสามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2560โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่อง หลักการเขียนวาระการประชุม รายงานการประชุม และมติที่ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพเวียนแจ้งโครงการ จำนวน 2 โครงการ (โครงการวิธีไทยกับการใช้เวลาว่าง และปฏิทินโครงการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

.

 


rmutr_training2

ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศผล

        >>  รับสมัครงานสายวิชาการ (อาจารย์)

      >>  รับสมัครงานสายสนับสนุน (พนักงาน/บุคลากร)

       >>  รับสมัครคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับบริหาร

 

 


 

rmutr_saminaโครงการ/อบรม/สัมนา ต่างๆ

         >>  รายการโครงการ/อบรม/สัมนา

         >>   ตาราง Training

 

 

 

 


rmutr_money1

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ในรอบประเมิน ๑ ต.ค. ๒๕๕๙ icon_new คลิกที่นี่ !!


การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับใหม่)
เพื่อเลื่อนค่าจ้างในปีงบประมาณ 2559
( ณ 1 ต.ค. 2559)
icon_new คลิกที่นี่ !!

.

.


rmutr_Study          ทุนการศึกษา

          – ทุนช้างเผือก

          – ทุนบุคคลภายนอก

                สำรวจสาขาวิชาที่ประสงค์
               จะให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศ
                การให้ทุนช้างเผือก/ทุนบุคคลภายนอก
                 
 คลิกที่นี่

 

 


Ethics

.

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

>> คลิกที่นี่ <<

.

 

 

 

 

 


rmutr_jobindex แบบประเมินคณบดีและผู้อำนวยการ
และหลักเกณฑ์ วิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน

เอกสารเพื่อ Download