ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ PSU

rmutr_training2ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ

The 5th PSU Education Conference

“Instructional Design for Autonomous Learners”

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.มหาวิทยาลัย (ฉ.2)

20140508151744_48898หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)

>> ประกาศ <<

>> แบบประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ <<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

a4667850-421

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

>>  รายละเอียดเพิ่มเติม  <<

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุมดศึกษา (ฉบับที่ ๒)

tnews_1386735718_5121หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุมดศึกษา (ฉบับที่ ๒)
icon_new

>>  ประกาศฯ หลักเกณฑ์ + วิธีการประเมิน ฉบับ 2  <<

>>  แนบประกาศฯ ฉบับ 2  <<

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

.

 


rmutr_training2

ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศผล

        >>  รับสมัครงานสายวิชาการ (อาจารย์)

      >>  รับสมัครงานสายสนับสนุน (พนักงาน/บุคลากร)

 

 


 

rmutr_saminaโครงการ/อบรม/สัมนา ต่างๆ

         >>  รายการโครงการ/อบรม/สัมนา

 

 

 

 


rmutr_money1

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ในรอบประเมิน ๑ ต.ค. ๒๕๕๙ icon_new คลิกที่นี่ !!


การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับใหม่)
เพื่อเลื่อนค่าจ้างในปีงบประมาณ 2559
( ณ 1 ต.ค. 2559)
icon_new คลิกที่นี่ !!

.

.


rmutr_Study          ทุนการศึกษา

          – ทุนช้างเผือก

          – ทุนบุคคลภายนอก

                สำรวจสาขาวิชาที่ประสงค์
               จะให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศ
                การให้ทุนช้างเผือก/ทุนบุคคลภายนอก
                 
 คลิกที่นี่

 

 


Ethics

.

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

>> คลิกที่นี่ <<

.

 

 

 

 

 


rmutr_jobindex แบบประเมินคณบดีและผู้อำนวยการ
และหลักเกณฑ์ วิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน

เอกสารเพื่อ Download