ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่งอาจาย์ เพื่อจัดจ้างเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่
โทร. 02-4416000 ต่อ 2150,2155 (ในเวลาราชการ)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมิน

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ระดับผู้อำนวยการกองหรือเที่ยบเท่า

ครั้งที่ 1/2560

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

.

 


rmutr_training2

ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศผล

        >>  รับสมัครงานสายวิชาการ (อาจารย์)

      >>  รับสมัครงานสายสนับสนุน (พนักงาน/บุคลากร)

       >>  รับสมัครคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับบริหาร

 

 


 

rmutr_saminaโครงการ/อบรม/สัมนา ต่างๆ

         >>  รายการโครงการ/อบรม/สัมนา

         >>   ตาราง Training

 

 

 

 


rmutr_money1

การประเมินเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง


ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำ

.

.

.


rmutr_Study          ทุนการศึกษา

          – ทุนช้างเผือก

          – ทุนบุคคลภายนอก

                สำรวจสาขาวิชาที่ประสงค์
               จะให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศ
                การให้ทุนช้างเผือก/ทุนบุคคลภายนอก
                 
 คลิกที่นี่

 

 


Ethics

.

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

>> คลิกที่นี่ <<

.

 

 

 

 

 


rmutr_jobindex แบบประเมินคณบดีและผู้อำนวยการ
และหลักเกณฑ์ วิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน

เอกสารเพื่อ Download