ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้าง

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

และกำหนดวัน เวลา สถานที่

ในการสอบภาคความรู้ความสามารถ

เฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ครั้งที่ 4/2560

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

การบังคับใช้ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

การบังคับใช้ประกาศ ก.พ.อ.

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

>> รายละเอียด <<

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

.

 


rmutr_training2

ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศผล

        >>  รับสมัครงานสายวิชาการ (อาจารย์)

      >>  รับสมัครงานสายสนับสนุน (พนักงาน/บุคลากร)

       >>  รับสมัครคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับบริหาร

 

 


 

rmutr_saminaโครงการ/อบรม/สัมนา ต่างๆ

         >>  รายการโครงการ/อบรม/สัมนา

         >>   ตาราง Training

 

 

 

 


rmutr_money1

การประเมินเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง


ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำ

.

.

.


rmutr_Study          ทุนการศึกษา

          – ทุนช้างเผือก

          – ทุนบุคคลภายนอก

                สำรวจสาขาวิชาที่ประสงค์
               จะให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศ
                การให้ทุนช้างเผือก/ทุนบุคคลภายนอก
                 
 คลิกที่นี่

 

 


Ethics

.

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

>> คลิกที่นี่ <<

.

 

 

 

 

 


rmutr_jobindex แบบประเมินคณบดีและผู้อำนวยการ
และหลักเกณฑ์ วิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน

เอกสารเพื่อ Download